תגית: תפילה

עניית אמן למסיים ברכה עם הש"ץ

מאת: הרב יואב למברג

סתירה במג"א בעניין עניית אמן למסיים ברכה עם הש"ץ * תירוצי המפרשים * סתירה הנ"ל בדברי רבנו * הקושי ליישב תירוץ המפרשים בדברי רבינו * חקירה בגדר המסיים ברכה עם הש"ץ * הבנה חדשה וישרה בדעת המג"א לדברי רבינו * נפק"מ לדינא

להמשך הקריאה ←

סי' רצג - תפילת ערבית של מוצאי-שבת

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א,ב

להמשך הקריאה ←

סי' רצד - הבדלה בתפילת ערבית

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א,ב

להמשך הקריאה ←

סי' רצד - שכח ולא הבדיל בתפילה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' ג,ד,ו

להמשך הקריאה ←

סי' רצה - 'ויהי נועם' במוצאי שבת

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סי' רצה

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1