שאלות ותשובות

נמצא ב'גאל ישראל' והחזן מתחיל חזרת הש"ץ

כה אדר א התשעד |


תגובות

   #
   י.ש.מ.06/11/2015
   נמצא ב"גאל ישראל" והחזן מתחיל חזרת הש"ץ.

   ב"ה
   הבנתי מפסיקתו של הרב שיש להמתין עד אחרי "הא-ל הקדוש" ולא להתחיל ביחד עם הש"ץ.
   הרי כל פסיקתו של אדה"ז שלא להתחיל ביחד עם הש"ץ הוא מפני שאם יתחיל לא יענה את ה"קדושה" כתיקונה (ראה שועה"ר סי’ קט, ג).
   אך לפי המנהג שלנו שיש לומר גם בין כה וכה את כל נוסח הקדושה (כפי שמוכח מזה שבשבת אומרים את הכל - ואין כל סברא לחלק בענין זה בין שבת ליום חול - וכן שהקהל אומרים "נקדישך" שענייתו היא כעניית "לעומתם - ובדברי קדשך" (ראה שועה"ר ס’י קכ"ה, א. וכן מנהג האר"י ז"ל, וכ"ק אדמו"ר - כפי שמעידים - לומר את כל נוסח הקדושה)
   וא"כ לפי"ז אין כל בעיה להתחיל עם הש"ץ ואדרבה יש ענין בכך שחשיב קצת תפילתו עם הציבור.

   (שלח תגובה)


הוסף תגובה