אודות

מי אנחנו

הוועדה להנחלת שו"ע הרב בראשות הרב אברהם אלאשוילי, שמה לה למטרה להפיץ את לימוד שו"ע הרב בקרב העם, הן בקרב ציבור הלומדים, והן בקרב הציבור הרחב. 

לימוד שו"ע הרב היה מקובל בדורות הקודמים אצל רוב הציבור החרדי, אך דא עקא בדור האחרון הלימוד בספר זה קצת נזנח מפני סיבות שונות, עד שלאחרונה ממש התעורר הלימוד בו גם בגלל הדפסת המהודרה של שו"ע הרב ע"י הוצאת קה"ת, ובכוונתינו לחזק מגמה זו עוד יותר.

מטרת הוועדה אינה להשליט את פסיקת שו"ע הרב על הציבור הדתי והחרדי כנגד המשנ"ב או פוסקים אחרים, אלא בעיקר שהלימוד בספר חשוב זה יהיה נחלת הכלל. 

הלימוד בשו"ע הרב לכל לראש זהו תענוג עילאי, שכן האדם הלומד נחשף לראשונה ללימוד ההלכה על בוריה, עם טעמים וגדרי הלכה.  

מעבר לכך, חשיבות הלימוד בשו"ע הרב גדולה היא, ובפרט בדור שלנו, שלצערנו אנו מתחילים לחוש ניצנים של זלזול ביחס לתוקף ההלכה בחיים המודרניים. 

לדעתנו הלימוד בשו"ע הרב יחזק את ההלכה ויתן ללומד את היחס הראוי להלכה, שכן שו"ע הרב אינו רק ספר פסקים הלכה למעשה כשאר ספרי הפוסקים האחרונים, אלא זהו בעיקר ספר לימוד תורני מעמיק בהלכה, שכן הוא יורד לעומק השיתין של ההלכה וגדריה. [ראה גם מאמר של הרב זוין במדור חיבור שו"ע הרב].

אנו בטוחים שהיחס של האדם להלכה ישתנה לאין ערוך לאחר הלימוד בשו"ע הרב, כי רק אז הוא יקלוט לאמיתה את חשיבות ההלכה, וממילא גם שמירת ההלכה אצלו תתחזק. 

הובטחנו שבהפצת המעיינות חוצה נקרב את ביאת המשיח, וכיון שגם הפצת לימוד שו"ע הרב הוא בכלל "הפצת המעיינות", הרי יהיה זה חלקנו הצנוע בקירוב הגאולה.

 
הוסף תגובה