שולחן ערוך הרב המבואר

מוגש בזה סימנים לדוגמא מ"שולחן ערוך אדמו"ר הזקן המבואר" * הלומד המתחיל ימצא בביאור שלפנינו תועלת רבה בהבנת פשט דברי רבינו דבר דבור על אופניו, והבקי והרגיל ימצא אף הוא ביאורים מחכימים, דיוקי לשונות והשוואות * מהדורה דיגיטלית

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
אינדקס "יגדיל תורה" (נ.י.)

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים

bof
מבצע לימוד תשפ"ב

מבצע לימוד - מבחן בשו"ע הרב הלכות נשיאת כפים, נפילת אפים, תלמוד תורה ומשא ומתן

bof
שו״ע הרב המבואר

סימנים לדוגמא מ'שולחן ערוך הרב המבואר' מאת הרב אברהם אלאשוילי, מעורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמו"ר הזקן.

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שולחן המלך

ליקוט מקיף מתורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש על שו"ע הרב - מתוך לקו"ש, אג"ק, שיחו"ק, תו"מ ושולחן המלך

bof
מאגר ספרים

קישורים לאלפי ספרים וקבצים המצויינים במ"מ וציונים שבשו"ע הרב מהדורה חדשה * בשיתוף עם אתר ספריית חב"ד ליובאוויטש

bof
ביאורי הרבי על שוע״ר

שיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע הדנים בשו"ע הרב - מסודרים לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
לימוד שו״ע הרב - לצפייה

לצערנו מעטים הם הלומדים שו״ע אדה״ז * שכל אחד יקבל על עצמו (בל״נ) ללמוד שו״ע אדה״ז - קטע משיחת כ״ק אדמו״ר זי״ע - כ״ד טבת תש״מ