שולחן ערוך הרב המבואר

מוגש בזה סימנים לדוגמא מ"שולחן ערוך אדמו"ר הזקן המבואר" * הלומד המתחיל ימצא בביאור שלפנינו תועלת רבה בהבנת פשט דברי רבינו דבר דבור על אופניו, והבקי והרגיל ימצא אף הוא ביאורים מחכימים, דיוקי לשונות והשוואות * מהדורה דיגיטלית

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
שו״ע הרב המבואר

סימנים לדוגמא מ'שולחן ערוך הרב המבואר' מאת הרב אברהם אלאשוילי, מעורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמו"ר הזקן.

bof
ביאורי הרבי על שוע״ר

שיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע הדנים בשו"ע הרב - מסודרים לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
שיעורים לצפייה

לימוד בחברותא ושיעורי וידאו לצפייה - הצטרפו ללימוד בשו"ע הרב!

bof
לימוד שו״ע הרב - לצפייה

לצערנו מעטים הם הלומדים שו״ע אדה״ז * שכל אחד יקבל על עצמו (בל״נ) ללמוד שו״ע אדה״ז - קטע משיחת כ״ק אדמו״ר זי״ע - כ״ד טבת תש״מ

bof
שולחן המלך

ליקוט מקיף מתורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש על שו"ע הרב - מתוך לקו"ש, אג"ק, שיחו"ק, תו"מ ושולחן המלך

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
אינדקס "יגדיל תורה" (נ.י.)

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים

bof
הערות בהלכות ספירת העומר

ברכת "שהחיינו" בספה"ע בל"ג בעומר ובשבת / קטן שהגדיל בספה"ע / שומע כעונה בספירת העומר / חיוב ספירת העומר / גדר שבוע לספירת העומר / תמימות בספה"ע / ספירת העומר קודם עלינו

bof
שיעורים לצפייה - ספה"ע

שיעורי וידאו לצפייה בהלכות ספירת העומר. הצטרפו ללימוד בשו"ע הרב!

bof
מאגר ספרים

קישורים לאלפי ספרים וקבצים המצויינים במ"מ וציונים שבשו"ע הרב מהדורה חדשה * בשיתוף עם אתר ספריית חב"ד ליובאוויטש

bof
מבחנים בשו"ע הרב

רשימת המבחנים הארציים בשו"ע הרב שהתקיימו ע"י מכון שולחן הרב במשך השנים