סוכות וד' מינים כהלכתם

האם מותר לאכול ולשתות במטוס? ● על מה מברכים 'שהחיינו'? ● 'רביעית' יין, בבוקר או גם בערב? ● באיזה אופן אפשר לקשור את הסכך? ● מהו 'נוי סוכה' בחב"ד? ● צריך לברך 'לישב בסוכה' כשנכנסים לסוכה רק לנוח? ● מהו שיעור אכילה בכדי לברך 'לישב בסוכה'? ● האוכל בעמידה, מברך 'לישב בסוכה'? ● אתרוג עם פיטם או בלי? ● מה יותר חשוב, הניקיון או ההידור? ● על מה צריך להקפיד בארבעת המינים? ● איך צריך להחזיק את הד' מינים בהושענות? ● מה צריך לכוון בברכת לישב בסוכה? ● הלכות, מנהגים ודו שיח הלכתי מיוחד לרגל חג הסוכות

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
מדור חגי תשרי

ראש השנה / יום הכיפורים / חג הסוכות / ארבעת המינים

bof
בין שבע לשלש הקפות וחצי - מאמר

בין שבע הקפות לשלש הקפות וחצי - ביאור מנהג חב"ד - מאמר מאת הרב נחום גרינוואלד

bof
הושענא רבה ושמחת תורה - לצפייה

הלכות ומנהגי הושענא רבה ושמחת תורה - שיעור לצפייה!

bof
הלכות חג הסוכות

הלכות חג הסוכות משו"ע הרב עם פיענוח מ"מ וציונים

bof
שולחן המלך - סוכות

הערות וביאורים על הלכות חג הסוכות מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע (מתוך שולחן המלך ח"ב)

bof
הלכות סוכה - מאמרים

מקבץ מאמרים על הלכות סוכה

bof
ארבעת המינים - מאמרים

מקבץ מאמרים על הלכות ארבעת המינים

bof
חדש: שו"ע המבואר ח"א

בימים אלו יצא לאור הספר שו"ע הרב המבואר ח"א (הלכות הנהגת אדם בבוקר, ברכות השחר וקריאת שמע)

bof
ח"י פנינים על סידור אדה"ז

לכבוד ח"י אלול: ח"י פנינים מתורת כ"ק אדמו"ר זי"ע בקשר עם סידור רבינו הזקן

bof
שו״ע הרב המבואר

סימנים לדוגמא מ'שולחן ערוך הרב המבואר' מאת הרב אברהם אלאשוילי, יו"ר הועדה להנחלת שו"ע הרב ומעורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמו"ר הזקן.

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שו"ע הרב עם מקורות ובאורים

שלחן ערוך הרב עם מקורות וביאורים - מאת הרב שלום דובער לוין

bof
אינדקס "יגדיל תורה"

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
ספרים הדנים בשו"ע הרב

עשרות ספרים וקבצים הדנים בשו"ע הרב לקריאה ועיון

bof
הלכתא כרב

קטעים משיחות כ"ק אדמו"ר זי"ע הדנים בשו"ע הרב - לצפייה והאזנה