הלכות ראש השנה עם פיענוח מ"מ וציונים

תועלת מראי מקומות ידועה לכל לומד ומעיין בשו"ע. מי שרוצה לדעת הדינים על בוריים מוכרח לברר שורשיהם ומוצאיהם בגמרא ובספרי הפוסקים הראשונים ואחרונים. אבל גם להבנה שיטחית מועיל לפעמים רבות המ"מ, בכדי לעמוד על כוונת רבינו הזקן בדיוקי לשונו וסגנונו. ע"י עיון במקורם של הדברים, אפשר להבין הכוונה, טעמי הדברים ונימוקם. - דרך חדישה וטכנולוגית לסייע לציבור הלומדים והמעיינים גישה מהירה אל העמוד הספציפי של המקורות - באישור הנהלת קה"ת

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
מדור חגי תשרי

ראש השנה / יום הכיפורים / חג הסוכות / ארבעת המינים

bof
שולחן המלך - ראש השנה

הערות וביאורים על הלכות ראש השנה מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע (מתוך שולחן המלך ח"ב)

bof
שיעורים לצפייה - ראש השנה

שיעורי וידאו לצפייה מאת הרב אברהם אלאשוילי על הלכות ראש השנה

bof
תקיעות דמיושב ודמעומד

תקיעות דמיושב ודמעומד כפי שתקע כ״ק אדמו״ר זי״ע (ע״פ זכרונו של הרה״ח ר׳ משה קליין)

bof
ראש השנה - מאמרים

מקבץ מאמרים על הלכות ראש השנה

bof
חדש: שו"ע המבואר ח"א

בימים אלו יצא לאור הספר שו"ע הרב המבואר ח"א (הלכות הנהגת אדם בבוקר, ברכות השחר וקריאת שמע)

bof
מה צריך לכוון ב"אחד"?

מה צריך לכוון ב"אחד" של קריאת שמע? * שיעור וידאו מאת הרב אברהם אלאשוילי לצפייה

bof
ח"י פנינים על סידור אדה"ז

לכבוד ח"י אלול: ח"י פנינים מתורת כ"ק אדמו"ר זי"ע בקשר עם סידור רבינו הזקן

bof
"זהיר טפי'" של אדה"ז

מה היה ה"זהיר טפי" של אדמו"ר הזקן? * קטע משיחת כ"ק אדמו"ר זי"ע - י"ט כסלו תשכ"ט

bof
שופר לנשים

האם קטן יכול לתקוע בשופר לנשים? - מאמר מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שו״ע הרב המבואר

סימנים לדוגמא מ'שולחן ערוך הרב המבואר' מאת הרב אברהם אלאשוילי, יו"ר הועדה להנחלת שו"ע הרב ומעורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמו"ר הזקן.

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שו"ע הרב עם מקורות ובאורים

שלחן ערוך הרב עם מקורות וביאורים - מאת הרב שלום דובער לוין

bof
אינדקס "יגדיל תורה"

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
קיצור הלכות שבת

קיצור הלכות שבת ע"פ שו"ע הרב - מסודר לפי נושאים (מהדורה ראשונית)