שולחן ערוך הרב המבואר

מוגש בזה סימנים לדוגמא מ"שולחן ערוך אדמו"ר הזקן המבואר" * הלומד המתחיל ימצא בביאור שלפנינו תועלת רבה בהבנת פשט דברי רבינו דבר דבור על אופניו, והבקי והרגיל ימצא אף הוא ביאורים מחכימים, דיוקי לשונות והשוואות * מהדורה דיגיטלית

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
שו״ת פסח

שאלות ותשובות בהלכות פסח מתוך מדור שאל את הרב שבאתרנו

bof
מדור מיוחד לפסח

שו"ע הרב הלכות פסח / הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים / ספרים וקבצים / מאמרים וביאורים / שו"ת פסח / מבחן בהלכות פסח

bof
ביאורים על הלכות פסח

הערות וביאורים על הלכות פסח - מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
הלכות פסח עם פיענוח מ"מ

הלכות פסח משו"ע הרב עם פיענוח מ"מ וציונים

bof
פסקי הסידור - פסח - מעודכן

פסקי הסידור - סדר הגדה של פסח - עם ביאורים מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
דורשין בהלכות הפסח

מדוע דורשין הלכות פסח בפסח עצמו? - דיוק בשו"ע אדה"ז ריש הלכות פסח * קטע משיחת כ"ק אדמו"ר זי"ע, פורים תשכ"ה

bof
הערות בהלכות ספירת העומר

ברכת "שהחיינו" בספה"ע בל"ג בעומר ובשבת / קטן שהגדיל בספה"ע / שומע כעונה בספירת העומר / חיוב ספירת העומר / גדר שבוע לספירת העומר / תמימות בספה"ע / ספירת העומר קודם עלינו

bof
שיעורים לצפייה - ספה"ע

שיעורי וידאו לצפייה בהלכות ספירת העומר. הצטרפו ללימוד בשו"ע הרב!