שו"ע הרב עם פיענוח מ"מ וציונים

תועלת מראי מקומות ידועה לכל לומד ומעיין בשו"ע. מי שרוצה לדעת הדינים על בוריים מוכרח לברר שורשיהם ומוצאיהם בגמרא ובספרי הפוסקים הראשונים ואחרונים. אבל גם להבנה שיטחית מועיל לפעמים רבות המ"מ, בכדי לעמוד על כוונת רבינו הזקן בדיוקי לשונו וסגנונו. ע"י עיון במקורם של הדברים, אפשר להבין הכוונה, טעמי הדברים ונימוקם. - דרך חדישה וטכנולוגית לסייע לציבור הלומדים והמעיינים גישה מהירה אל העמוד הספציפי של המקורות - באישור הנהלת קה"ת

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
שו״ע הרב המבואר

סימנים לדוגמא מ'שולחן ערוך הרב המבואר' מאת הרב אברהם אלאשוילי, מעורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמו"ר הזקן.

bof
שיעורים לצפייה

לימוד בחברותא ושיעורי וידאו לצפייה - הצטרפו ללימוד בשו"ע הרב!

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
אינדקס "יגדיל תורה"

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
יחס המשנ"ב לשו"ע הרב

יחס המשנה ברורה לשו"ע הרב * מאמר מאת הרב יעקב טריביץ (מתוך מאסף תורני ישורון - לג)

bof
סידור אדה"ז דפוס ראשון

סידור הרב מליאדי * מאמר נוסף מאת הרב יוסף צבי לידר (מתוך קובץ בית אהרן וישראל - גליון קפח)

bof
'סיום' על שו"ע הרב - לצפייה

- הוספות בלשון אדה"ז על הרמב"ם: (א) "אע"פ שהתבואה נידושה מאלי'" (ב) "הואיל ואינו מתכוין כו'", (ג) "וכן כל כיוצא בזה" * קטע משיחת כ״ק אדמו״ר זי״ע - כ"ד טבת תשכ"ג

bof
מבחנים בשו"ע הרב

גלריית תמונות וטופסי המבחנים הארציים בשו"ע הרב שהתקיימו ע"י הועדה ללימוד שו"ע הרב במשך השנים

bof
ספרים הדנים בשו"ע הרב

עשרות ספרים וקבצים הדנים בשו"ע הרב לקריאה ועיון

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שו"ע הרב עם מקורות ובאורים

שלחן ערוך הרב עם מקורות וביאורים - מאת הרב שלום דובער לוין

bof
קיצור הלכות שבת

קיצור הלכות שבת ע"פ שו"ע הרב - מסודר לפי נושאים (מהדורה ראשונית)