שו"ע הרב עם פיענוח מ"מ וציונים

תועלת מראי מקומות ידועה לכל לומד ומעיין בשו"ע. מי שרוצה לדעת הדינים על בוריים מוכרח לברר שורשיהם ומוצאיהם בגמרא ובספרי הפוסקים הראשונים ואחרונים. אבל גם להבנה שיטחית מועיל לפעמים רבות המ"מ, בכדי לעמוד על כוונת רבינו הזקן בדיוקי לשונו וסגנונו. ע"י עיון במקורם של הדברים, אפשר להבין הכוונה, טעמי הדברים ונימוקם. - דרך חדישה וטכנולוגית לסייע לציבור הלומדים והמעיינים גישה מהירה אל העמוד הספציפי של המקורות - באישור הנהלת קה"ת

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
שיעורי וידאו לצפייה

לימוד בחברותא ושיעורי וידאו לצפייה. הצטרפו ללימוד בשו"ע הרב!

bof
אינדקס "יגדיל תורה"

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
הפורום ההלכתי שודרג!

הפורום הועבר לאחרונה לפלטפורמה חדשה לטובת ציבור הגולשים

bof
תשובה על מעשה שנעשה באונס

האם צריכים לעשות תשובה על מעשה שנעשה באונס? - קטע משיחת כ״ק אדמו״ר זי"ע - י״ב תמוז תש״ל

bof
ביאורי הרבי על שוע״ר

שיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע הדנים בשו"ע הרב - מסודרים לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
שו״ע הרב המבואר

סימנים לדוגמא מ'שולחן ערוך הרב המבואר' מאת הרב אברהם אלאשוילי, יו"ר הועדה להנחלת שו"ע הרב ומעורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמו"ר הזקן.

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שו"ע הרב עם מקורות ובאורים

שלחן ערוך הרב עם מקורות וביאורים - מאת הרב שלום דובער לוין

bof
חיבור שולחן ערוך הרב

מבוא לשולחן ערוך ופסקי הסידור / לשונו הזהב של רבנו הזקן / שולחן ערוך הרב / אופיים של הסימנים קנה-ו שבשולחן ערוך רבינו

bof
ספרים הדנים בשו"ע הרב

עשרות ספרים וקבצים הדנים בשו"ע הרב לקריאה ועיון

bof
קיצור הלכות שבת

קיצור הלכות שבת ע"פ שו"ע הרב - מסודר לפי נושאים (מהדורה ראשונית)