שולחן ערוך הרב המבואר

מוגש בזה סימנים לדוגמא מ"שולחן ערוך אדמו"ר הזקן המבואר" * הלומד המתחיל ימצא בביאור שלפנינו תועלת רבה בהבנת פשט דברי רבינו דבר דבור על אופניו, והבקי והרגיל ימצא אף הוא ביאורים מחכימים, דיוקי לשונות והשוואות * מהדורה דיגיטלית

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
שוע"ר המבואר הל' תפילה

חדש: בימים אלו יצא לאור הספר שו"ע הרב המבואר על הלכות תפילה * לדפדוף בספר החדש - לחצו על התמונה

bof
תמונות מהמבחן הארצי

גלריית תמונות מהמבחן שהתקיים בכ"ד טבת תשע"ח באולמי "כתר הרימון" בבני ברק

bof
מבחן בהל' ברכת המזון pdf

מבחן על הלכות ברכת המזון ומקצת הלכות ברכות משו"ע הרב + התשובות הנכונות

bof
המבחן הארצי - קליפ

קליפ וידאו מיוחד מהמבחן הארצי בשו״ע הרב - כ״ד טבת תשע״ח

bof
שיעורים לצפייה

לימוד בחברותא ושיעורי וידאו לצפייה - הצטרפו ללימוד בשו"ע הרב!

bof
לימוד שו״ע הרב - לצפייה

לצערנו מעטים הם הלומדים שו״ע אדה״ז * שכל אחד יקבל על עצמו (בל״נ) ללמוד שו״ע אדה״ז - קטע משיחת כ״ק אדמו״ר זי״ע - כ״ד טבת תש״מ

bof
הרבי ושו"ע הרב - ח"א

חדש! ליקוט מקיף מתורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש על שו"ע הרב - מתוך שולחן המלך, לקו"ש, אג"ק, שיחו"ק ותו"מ.

bof
שוע"ר עם פיענוח מ"מ וציונים

שו"ע הרב עם פיענוח מ"מ וציונים - הלכות קריאת שמע / פסח / ספירת העומר ושבועות / ראש השנה / יום הכיפורים / סוכה / לולב

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
אינדקס "יגדיל תורה" (נ.י.)

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים

bof
אינדקס יגדיל תורה (ירושלים)

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" ירושלים שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה