שולחן ערוך הרב המבואר

מוגש בזה סימנים לדוגמא מ"שולחן ערוך אדמו"ר הזקן המבואר" * הלומד המתחיל ימצא בביאור שלפנינו תועלת רבה בהבנת פשט דברי רבינו דבר דבור על אופניו, והבקי והרגיל ימצא אף הוא ביאורים מחכימים, דיוקי לשונות והשוואות * מהדורה דיגיטלית

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
חדש: הל' ראש השנה עם ביאור

סימן תקפט מתוקן * סימנים תקצ ותקצב עם ביאורים מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שברים ע"פ מנהג חב"ד

מה סדר השברים בתקיעת שופר בחב"ד?

bof
ראש השנה - מאמרים

מקבץ מאמרים על הלכות ראש השנה

bof
שופר לנשים

האם קטן יכול לתקוע בשופר לנשים? - מאמר מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
תקיעות דמיושב ודמעומד

תקיעות דמיושב ודמעומד כפי שתקע כ״ק אדמו״ר זי״ע (ע״פ זכרונו של הרה״ח ר׳ משה קליין)

bof
מנהגי חודש אלול - לצפייה

מנהגי חודש אלול - שיעור מיוחד מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שוע"ר עם פיענוח מ"מ וציונים

שו"ע הרב עם פיענוח מ"מ וציונים - הלכות קריאת שמע / פסח / ספירת העומר ושבועות / ראש השנה / יום הכיפורים / סוכה / לולב

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
אינדקס "יגדיל תורה" (נ.י.)

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים

bof
אינדקס יגדיל תורה (ירושלים)

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" ירושלים שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שו"ע הרב עם מקורות ובאורים

שלחן ערוך הרב עם מקורות וביאורים - מאת הרב שלום דובער לוין

bof
הסימנים החסרים בשו"ע הרב

רשימת הסימנים והחלקים החסרים בשו"ע הרב - חלק אורח חיים

bof
הלכתא כרב

קטעים משיחות כ"ק אדמו"ר זי"ע הדנים בשו"ע הרב - לצפייה והאזנה

bof
שאל את הרב

שאלות לרב ופורום הלכתי בשו"ע הרב - לשליחת שאלה לחצו על התמונה

bof
מאגר ספרים

קישורים לאלפי ספרים וקבצים המצויינים במ"מ וציונים שבשו"ע הרב מהדורה חדשה * בשיתוף עם אתר ספריית חב"ד ליובאוויטש