שו"ע הרב עם פיענוח מ"מ וציונים

תועלת מראי מקומות ידועה לכל לומד ומעיין בשו"ע. מי שרוצה לדעת הדינים על בוריים מוכרח לברר שורשיהם ומוצאיהם בגמרא ובספרי הפוסקים הראשונים ואחרונים. אבל גם להבנה שיטחית מועיל לפעמים רבות המ"מ, בכדי לעמוד על כוונת רבינו הזקן בדיוקי לשונו וסגנונו. ע"י עיון במקורם של הדברים, אפשר להבין הכוונה, טעמי הדברים ונימוקם. - דרך חדישה וטכנולוגית לסייע לציבור הלומדים והמעיינים גישה מהירה אל העמוד הספציפי של המקורות - באישור הנהלת קה"ת

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
התעסקות בלהט בשו״ע הרב

גודל כאב הלב שלא מתעסקים בשו״ע הרב כדבעי * אדה״ז אינו מביא חידושי דינים מעצמו בשו״ע (ע״ד הרמב״ם) * קטע משיחת כ״ק אדמו״ר זי״ע - ו׳ תשרי תש״ל

bof
חומר הלימוד למבחן הארצי

הלכות ציצית ותפילין (מקוצר) עם פסקי הסידור - המבואר - מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
מבצע לימוד - כ"ד טבת

מבצע לימוד בשו"ע הרב - כ"ד טבת תשע"ז

bof
שאל את הרב

שאלות בהלכה ומנהג ופורום דיונים ועיונים בשו״ע הרב

bof
שיעורים לצפייה

לימוד בחברותא ושיעורי וידאו לצפייה - הצטרפו ללימוד בשו"ע הרב!

bof
שו״ע הרב המבואר

סימנים לדוגמא מ'שולחן ערוך הרב המבואר' מאת הרב אברהם אלאשוילי, יו"ר הועדה להנחלת שו"ע הרב ומעורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמו"ר הזקן.

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
שו"ע הרב עם מקורות ובאורים

שלחן ערוך הרב עם מקורות וביאורים - מאת הרב שלום דובער לוין

bof
אינדקס "יגדיל תורה"

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
ח"י פנינים על סידור אדה"ז

ח"י פנינים מתורת כ"ק אדמו"ר זי"ע בקשר עם סידור רבינו הזקן

bof
ספרים הדנים בשו"ע הרב

עשרות ספרים וקבצים הדנים בשו"ע הרב לקריאה ועיון