שולחן ערוך הרב המבואר

מוגש בזה סימנים לדוגמא מ"שולחן ערוך אדמו"ר הזקן המבואר" * הלומד המתחיל ימצא בביאור שלפנינו תועלת רבה בהבנת פשט דברי רבינו דבר דבור על אופניו, והבקי והרגיל ימצא אף הוא ביאורים מחכימים, דיוקי לשונות והשוואות * מהדורה דיגיטלית

לגרסת תלת מימד לגרסת טקסט
bof
מדור חגי תשרי

ראש השנה / יום הכיפורים / חג הסוכות / ארבעת המינים

bof
מנהג הכפרות

איך מסתדר מנהג הכפרות עם צער בעלי חיים? - שיעור לצפייה!

bof
תרנגול אחד להרבה אנשים

האם מותר לעשות כפרה להרבה אנשים עם תרנגול אחד?

bof
הלכות שבין אדם לחבירו

דיני אהבת ישראל / דיני רכילות, לשון הרע, אבק לשון הרע, והוצאת שם רע / קיום הבטחות, לשקר מפני השלום, איסור גניבת דעת וחנופה / דיני הכאה / דיני גזילה וגניבה, עושק והשגת גבול / דיני נזקי ממון

bof
יום הכיפורים - מאמרים

מקבץ מאמרים על הלכות יום הכיפורים

bof
שולחן המלך - יום הכיפורים

הערות וביאורים על הלכות יום הכיפורים מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע (מתוך שולחן המלך ח"ב)

bof
אחיזת הד' מינים בהלל

מדוע שינה הרבי מהנהגתו באופן אחיזת הד' מינים בהלל בשנת הקהל? - קטע משיחת כ"ק אדמו"ר זי"ע, ליל ה' דחג הסוכות תשמ"ח

bof
חג הסוכות - שיעור לצפייה

הלכות ומנהגי חג הסוכות - שיעור וידאו לצפייה

bof
הלכות סוכה - מאמרים

מקבץ מאמרים על הלכות סוכה

bof
בין שבע לשלש הקפות וחצי - מאמר

בין שבע הקפות לשלש הקפות וחצי - ביאור מנהג חב"ד - מאמר מאת הרב נחום גרינוואלד

bof
ארבעת המינים - מאמרים

מקבץ מאמרים על הלכות ארבעת המינים

bof
הושענא רבה ושמחת תורה - לצפייה

הלכות ומנהגי הושענא רבה ושמחת תורה - שיעור לצפייה!

bof
ברית בעשי"ת

אמירת "אבינו מלכנו" כשיש ברית בעשי"ת - קטע משיחת כ"ק אדמו"ר זי"ע - ו׳ תשרי תשל״ה

bof
שולחן המלך - סוכות

הערות וביאורים על הלכות חג הסוכות מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע (מתוך שולחן המלך ח"ב)

bof
ביאורי הרבי על שוע״ר

שיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע הדנים בשו"ע הרב - מסודרים לפי סדר הסימנים - המדור בתהליך הקמה

bof
שו״ע הרב המבואר

סימנים לדוגמא מ'שולחן ערוך הרב המבואר' מאת הרב אברהם אלאשוילי, מעורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמו"ר הזקן.

bof
הערות וביאורים על שו"ע הרב

ליקוט מיוחד של הערות וביאורים שנכתבו במשך השנים בקובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' על שו"ע הרב. ההערות סודרו באינדקס לפי סדר הסימנים.

bof
העו"ב - הרב אלאשוילי

אינדקס הערות וביאורים על שו"ע הרב ופסקי הסידור מאת הרב אברהם אלאשוילי

bof
לימוד שו״ע הרב - לצפייה

לצערנו מעטים הם הלומדים שו״ע אדה״ז * שכל אחד יקבל על עצמו (בל״נ) ללמוד שו״ע אדה״ז - קטע משיחת כ״ק אדמו״ר זי״ע - כ״ד טבת תש״מ

bof
שולחן המלך

ליקוט מקיף מתורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש על שו"ע הרב - מתוך לקו"ש, אג"ק, שיחו"ק, תו"מ ושולחן המלך

bof
אינדקס "יגדיל תורה" (נ.י.)

ליקוט של הערות וביאורים על שו"ע הרב מתוך קובצי 'יגדיל תורה" נ.י. שנדפסו ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע - מסודרים באינדקס לפי סדר הסימנים

bof
מאגר ספרים

קישורים לאלפי ספרים וקבצים המצויינים במ"מ וציונים שבשו"ע הרב מהדורה חדשה * בשיתוף עם אתר ספריית חב"ד ליובאוויטש

bof
מבחנים בשו"ע הרב

רשימת המבחנים הארציים בשו"ע הרב שהתקיימו ע"י מכון שולחן הרב במשך השנים