שו"ע הרב

לוח התיקון

לוח התיקון למהדורה החדשה של שו"ע אדה"ז, הוצאת תשס"א-תשס"ז, תשע"ג.

 

תיקונים שאינם מופיעים בלוח התיקון למהדורה החדשה - ניתן לשלוח בתגובות למטה
ואנו נפרסמם במדור לוח התיקון - הוספות
הוסף תגובה