מדורים

קיצור מלאכות שבת

מבוא

*

סימן שא

הוצאה והכנסה

סימן שב

מלבן

קורע

תופר

מכה בפטיש

ממחק

סימן שיג-שיד

בונה וסותר

מחתך

סימן שטו

אוהל

סימן שטז

צידה

שחיטה

סימן שיז

קושר ומתיר

סימן שיח

בישול

סימן שיט

בורר

מרקד

זורה

סימן שכ

דש

מוליד

צובע

סימן שכא

מעבד

טוחן 

לש

סימן שלו

זורע וחורש

תולש

סימן שמ

גוזז

כותב

מוחק

משרטט

מעמר




הוסף תגובה