אודות

הוצאה לאור

שם הספר הוצאה לאור עורך תאריך לעיון
קיצור הלכות משו"ע אדה"ז - הלכות שבת מכון "אהלי שם" הרב אברהם אלאשוילי, הרב יעקב הורביץ תשנ"ב לחץ כאן
שולחן המלך - ג' חלקים - הערות וביאורים בשו"ע אדה"ז, מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע מכון "אהלי שם" הרב אברהם אלאשוילי תשנ"א-תשנ"ה חלק א, חלק ב, חלק ג
הלכות תלמוד תורה עם מקורות וציונים מכון הספר הרב אברהם אלאשוילי תשנ"ח לחץ כאן
שו"ע אדה"ז - מהדורה חדשה עם מקורות, ציונים ופיענוחים קה"ת הרב שלום דובער לוין, הרב אברהם אלאשוילי תשנ"ט-תשס"ה חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, מפתח ענינים
סדר ברכת הנהנין וסדר נטילת ידים לסעודה עם ביאורים, מקורות וציונים קה"ת הרב אברהם אלאשוילי תשס"ו, תשע"ד לחץ כאן
שולחן ערוך הרב המבואר - חלק א - הלכות השכמת הבוקר, נטילת ידיים, ברכות השחר וקריאת שמע קה"ת הרב אברהם אלאשוילי תשע"ו לחץ כאן

 

חמישים שערי בינה

לצפייה בערב הוקרה - עשרות שנות הוצאה לאור: לחץ כאן

לצפייה בוידאו מיוחד המסכם עשרות שנות חיבור והוצאה לאור של הרב אברהם אלאשוילי - יו"ר הועדה להנחלת שו"ע הרב: לחץ כאן
הוסף תגובה