מבחנים בשו"ע הרב

מבחן בהלכות ציצית ותפילין

הלכות ציצית ותפילין עם פסקי הסידור (מקוצר)

להמשך הקריאה ←

מבחן בהלכות תפלה

מאת: מערכת

סימנים פט - קכז, כ"ד טבת תשע"ה

להמשך הקריאה ←

מבחן בהלכות תלמוד תורה

מאת: מערכת

י"ט כסלו ה'תשע"ד

להמשך הקריאה ←

מבחן בהלכות פסח

סימנים תכט-תלה, תמה-תמו, תסח-תצד

להמשך הקריאה ←

מכתבי תודה וברכה

מכתבי תודה וברכה שנתקבלו מכמה נבחנים במבחן הגדול בהלכות תפלה שהתקיים בכ"ד טבת תשע"ה באולמי כתר הרימון בבני ברק.

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1