מבחנים בשו"ע הרב

מכתבי תודה וברכה - תשע"ו

מזמור לתודה

הגאון רבי אברהם אלאשווילי שליט"א

בראש ובראשונה הנני להודות לכם על המבחן הנפלא בשועה"ר – אשר זכיתי להיות נמנה בין אלפי הנבחנים. ואכן התועלת העולה מהלימוד בספר שועה"ר עם הביאור שלכם, יחד עם עשיית

המבחן, מחדיר תודעה עמוקה כיצד יש ללמוד את הספר שועה"ר, ועד כמה יש לדקדק ולהעמיק בכל תיבה ותיבה שיצאה מתח"י אדמו"ר הזקן – אשר לשונו זך ומצוחצח להפליא עד מאוד כנודע.

אשריכם ! ! !

שזכיתם להיות ממזכי הרבים בצורה רחבה ונפלאה כזו, הן בעריכת הביאור בשועה"ר – אשר אלפים הגו בו עתה, ובודאי שבקרוב תרבה תפוצתו עד שיתקבל אצל כלל הציבור כולו, והן בעריכת

תכנית זו, אשר בזכות זה זכו אלפים רבים מבני ישראל להגות בעמל רב בספרו של אדמו"ר הזקן – במשך חודשים ארוכים – יום ולילה לא ישבותו.

החותם ברגשי תודה

הרב משה מרדכי ליפשיץ

ביתר עילית

 

*****

 

פשוט לא יאומן כי יסופר, רבי אברהם, ס'איז מורא'דיק!! נפלא פשוט נפלא!! המפעל הזה מדהים את המושג מדהים!! קשה לתאר נחת רוח לרבי גדול מזה!! בטוחני שהאלף יהיו לרבבה, כזה דבר מטבעו אם מצליח אזי הולך ומתפשט, מכפיל ומשלש עצמו...

הרב יעקב יצחק בידרמן

 

*****

 

בשם כל אברכי אנ"ש נתניה שהשתתפו במבחן, ברצוננו לומר תודה רבה ויישר כח לכבוד הרב על המבחן והשי והאירוע המכובד אמש בכתר הרימון, יהי רצון שהקב"ה יתן לרב הרבה כוחות להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.

זאב שכטר

 

*****

 

גם אני מצטרף לתודה, זה סיפוק אדיר לדעת את ההלכות, והכל בזכות הדרבון של המבחן.

חיים

 

*****

 

כבוד הרב אלאשוילי, שלום וברכה! כפי שדיברתי איתך בשבת אני וכן כל החברים שהגיעו יחד ממגדל העמק התרשמנו מאוד מאוד לטובה, הן בלימוד עצמו מהחוברת המיוחדת, והן במבחן עצמו מרמת המבחן ומקידוש שם ליובאוויטש.

מנחם לסקר

 

*****

 

כרגע הגעתי הביתה מהמבחן.

לענ"ד מי שלא ראה היום 1500 אברכים רכונים על מבחן בשוע"ר בעיון לא ראה כבוד אדמו"ר הזקן וכבוד החסידות מימיו!

ת"ח ת"ח הרב אברהם אלאשוילי זכות אדה"ז יעמוד לו וכו'

מאיר לוינגר

 

*****

 

רציתי להודות על היוזמה החשובה והמיוחדת ללימודי השו"ע הרב שהביאה תועלת לי ואלפי אברכים בלמוד הלכות יומיומיות ונחוצות שלא נלמדות במסגרות אחרות

(הצעה: אולי שנה הבאה ילמדו הלכות שבת או חלקם)

אליהו פרוש

 

*****

 

ולסיום הדברים, פשוט ומובן השבח והודאה שבפי כל אחד ואחד מהנבחנים לרב שליט"א והתורמים

שבזכותכם יודעים ההלכות למעשה כיצד לחיות ביום יום שלא ליכשל בעץ ואבן, וגדלה מעלתם לאין

שיעור לדקדק בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן ולהוציא פנינים המיישרים עקום ומכשול.

 

ועל כך ישר כוח גדול, ושכרכם מן שמים יגדל.

שמואל גדסי

 

*****

 

לכבוד הנחלת לימוד שו"ע הרב תפארת רפאל

קודם כל תודה רבה על שאתם מזכים אלפי יהודים בלימוד השו"ע הרב לדעת ההלכה על בוריה, והלימוד הזה נותן כזה סיפוק שהייתי שמח אם הייתם עושים זאת אפי' פעמיים בשנה, הן שעי"ז נדע ונתקדם יותר הלכות בשנה והן בסיפוק בשעת הלימוד בחודשים אלו שמאוד עוזר ונהנים מזה.

 

*****

 

לכבוד הרה"ג ר' אברהם אלאשוילי שליט"א

ראשית אודה לכם על כל הטוב שגמלתם עימי שזכיתי ע"י עידודכם ללמוד לחזור ולשנן היטב את ההלכות הכ"כ מצויות וחשובות שכל יהודי צריך לדעת אותם על בוריים, חיילכם לאורייתא.

מרדכי לוברבום

 

*****

 

לכבוד הרב החסיד הנגיד

כמו"ה אברהם אלאשוילי שליט"א,

החיים והשלום,

בפתיחת דברי אודה לכבוד מעלתו על תוכנית הלימוד והמבחן שנערך ביום הילולא רבא דכ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע בהלכות השכמת הבוקר, ברכות השחר וקרי"ש, שהלימוד והשינון החדירו בי וברבים מן הלומדים את מעלת וחשיבות התפילה, ואלו הם מעשים שבכל יום ואדם דש בעקביו, וע"י הלימוד והדירבון נקבעו הדברים – ההלכות בידיעה ברורה, ללמוד, לשמור ולעשות ולקיים.

במיוחד יש לציין את הוצאת השולחן ערוך עם הערות וביאורים, כשמקום של כבוד נוטל לעצמו בנין זה הן בחלק של הקישורים בין הלכה להלכה על מנת שאוכל לסכם את הדברים באופן בנוי וסדור דבר דבר על אופנו, והן בחלק של ביאור המילים או ביאורי הענין כשישנם מילים שאינם מבוארים דיים, והן בחלק של המקורות וציטוטי מובאות באופן נפלא. ואין אתם צריכים לדידי, אך אציין כי הלימוד באופן זה עם הביאור הייתה מושלמת להפליא ותודתי נתונה לכם.

עוד אציין כי ב"ה למדתי לקראת המבחן את החומר הנלמד 4 פעמים, חזור ושנן, וגם נדברנו בין חברי הכולל דאלכסנדר מודיעין עילית (שרובם ככולם נרשמו לתוכנית) בשקלא וטריא בהלכות אלו.

ייתן ה' כח בידכם להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכה

אליהו בנימין מושקוביץ

מודיעין עילית

 

*****

 

מי שלא ראה את מאות עמלי התורה מתגודדים בהערצה סביב רבנו אברהם – לא ראה אהבת תורת והוקרת לומדיה ומאדיריה מימיו.

בנימין ליפקין

 

 
הוסף תגובה