קיצור הלכות שבת

קיצור הלכות שבת - א

הכנות לשבת / שהיה, חזרה והטמנה / הדלקת נרות / קבלת שבת / תפילות השבת / קידוש / סעודות השבת / קריאת התורה / הבדלה / אמירה לנכרי

להמשך הקריאה ←

קיצור הלכות שבת - ב

קיצור מלאכות שבת - הוצאה והכנסה / מלבן / קורע / תופר / מכה בפטיש / ממחק / בונה וסותר / מחתך / אוהל / צידה / שחיטה / קושר ומתיר / בישול / בורר / מרקד / זורה / דש / מוליד / צובע / מעבד / טוחן / לש / זורע וחורש / תולש / גוזז / כותב מוחק / משרטט / מעמר

להמשך הקריאה ←

קיצור הלכות שבת - ג

דיני בהמה בשבת / דיבור האסור בשבת / מקח וממכר / מוקצה / איסור נולד / עובדין דחול / רחיצה בשבת / דיני חולה בשבת / הצלת חיים בשבת / דיני יולדת בשבת / כיבוי דליקה בשבת / נקיון הבית בשבת / השמעת קול בשבת / התרת נדרים בשבת / בין השמשות במוצאי שבת / דיני קטן בשבת

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1