מבחנים בשו"ע הרב

מכתבי תודה וברכה - תשע"ח

אני - משתתף במבחן השנתי - נין ונכד לרבינו בעל התניא, משפחתי - משפחת טרבילו מיוחסת לרבנית הצדקנית מנוחה רחל, ומופיעה בספר הצאצאים של רבינו. השתתפתי השנה פעם ראשונה במבחן, נפלאתי לראות את המעמד הגדול וזיכוי הרבים הנפלא במבחן השנתי. [אני אישית עדיין לא הורגלתי בסגנון המבחן ונכשלתי בחלק מהשאלות, עכ"פ] במשך לימוד החומר יחד עם ההערות הנפלאות עלו בידי הרבה הערות. שלחתי כאן חלק מהם, ואם הם מוצאים חן בעיניכם אשלח עוד בעזרת ה'. אשמח לקבל תגובה לטוב או למוטב.

תודה רבה על הכל.

יעקב טרבלו

 

*****

 

שלו' וברכה למע"כ הגה"ת וו"ח יו"ש

רבי אברהם אלאשוילי שליט"א

ראש "תפארת רפאל".


יצו ד' אתכם את הברכה, ותזכו להרבות ולהפיץ עוד רבות תורה והלכה בין כל שדרות האומה, ולעשות רצון קוננו הבוית"ש.

...

ואחתום בהודאה לפני מע"כ שזכה וזיכה את הרבים, והודיה מיוחדת על המלגות ה"נאות" וה"מכובדות" [מלגה נאה -בדרך מכובדת- אין כבוד אלא תורה].

וגם זיכנו ב'שימוש חכמים' מיוחד להיות 'דייק בלישנא' [כבשאלה 45] שזה מיסודי ההוראה, ובכלל מיסודות דרכי הלימוד.
ובברכה מרובה 'בכל מכל כל' ויזכה להיות שקוע בתורה ועבודה כל ימיו, וכמו "כוס של ברכה" שמלא וגדוש ושופע לכל סביבותיו לכל הכוסות הקטנים המעטרים אותו. יפוצו מעינותיו חוצה ברחובות פלגי מים.


דברי הטפל לעושי מצוה
כי קטון יעקב ישראל אלישיב

מעיה"ת והחסידות מודיעין עלית

 

*****

 

לכבוד הרה"ג שליט"א

בוחן שו"ע אדמו"ר הזקן

קודם רציתי להודות לכם על ההשקעה במבחן כל שנה, אתגר חזק לדייק בדקדוק היטב בדברי שו"ע המפורסם בפי כל העולם בדקדוק לשונו עד שאמרו שכד נתבונן נראה שבדברי שו"ע של אדמו"ר הזקן מיישב קושיות ר' עקיבא אייגר ובזכותכם אנו זוכים כל שנה לעוד חלק בשו"ע אדמו"ר הזקן ה' יעזור הלאה.

כה דברי המברך מקרב לב

חיים גרינפלד

 

*****

 

לכבוד תפארת רפאל

ברצוני ראשית כל להודות על לקיחת היוזמה להנחלת לימוד שו"ע הרב בצורה נכונה ומדויקת בקרב קהל יעד רחב, יצליח ה' דרככם עוד רבות בשנים ועל כל חלקי שו"ע הרב.

בנוגע למבחן שנערך בשנה זו בתאריך כ"ד טבת תשע"ח מאחר שפתחתם את עינינו לדייק בלשונו הטהור של בעל התניא.

...

משה חיים קוט

 

*****

 

אני בעצמי נהניתי מאוד בשנה שעברה   וע"ז הנני אסיר תודה ע"כ.

אשר ציינוורט

 

*****

 

תזכו למצוות ויישר כח

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה!

אהליאב מזרחי

 

*****

 

יישר כח, יש הרבה תועלת מלימוד זה ובפרט מההערות של הרב.

יעקב כהן טוויל

 

*****

 

ישר כח וזכות הרבים מסייעתם.

משה פבזנר

 

*****

 

תודה רבה על המבחן הנפלא

ובפרט על ההערות מתחת לשו"ע

שפותחים דלת למבקשי הבנה

בשו"ע הרב

יישר כח!

יצחק זילבר

 

*****

 

תודה רבה על הידיעת התורה הק' שבזכותכם אנו לומדים ויודעים.

גדליה דוד גרינברגר

 

*****

 

יישר כוחכם על פעליכם הכבירים!

ישראל נח מרגליות

 

*****

 

בעקבות התועלת מהלימוד בשנה שעברה הצטרפתי גם השנה.

יש"כ.

בנימין שלמה לונצר

 

*****

 

ישר כח על המבחן, מחזה מרנין לראות את אלפי האברכים מכל המגזרים יושבים ושקועים בחומר המבחן.

דניאל רוזנטל

 

*****

 

אכן 'אשרי עין ראתה זאת'! ניתן לומר אשר 'פירותיהם' של הלימוד זה לראות את המעמד...

ואם כי אין זו חכמה להציע בלי להביא כסף, בכל זאת אין ניתן להתאפק מלומר שדבר כזה אסור להפסיק כי מדובר במהפכה של ממש בהכרת שולחן ערוך אדה"ז לציבור הרחב.

אף כי היה צריך להכניס יותר מציבור הליטאי והספרדי למהפכה.

קרוב משפחה שלי, למדן וירא שמים הלומד בישיבת מיר, ליטאי, שאל אותי בתמימות 'האם ספר התניא יפה כמו השולחן ערוך הרב'? וסיפר אשר פעמיים, בהלכות פסח ובהלכות שבת, יצא לו לחפש הבהרה בסוגיא הלכתית סבוכה וכאשר פתח את שולחן ערוך הרב, נתבהרה הסוגיא באור בהיר...

בן ציון שוורץ

 

*****

 

אני יכול רק לעודד, שגם באוטובוס חזור עדיין התפלפלו בדברי אדמה"ז בנושא...

אגב, הרבה שאלו אותי מדוע אין 'קאך' גם במשך השנה.. לאו דווקא מבצע או מבחן.. אלא חלוקת שו"ע ללימוד וכיו"ב.

פנחס קדיש

 

*****

 

הרב אברהם,

אני ממש מלא התרשמות באמת איך אתה הצלחת לגייס לצבא של האלטער רבי, אדמו"ר הזקן, כמו שאתמול בערב הזכרנו,

אבל אני ממש, אני מסתכל פה על הסרטון, מאות מאות אנשים בלי עין הרע, יושבים ללמוד את התורה, את השו"ע של אדמו"ר הזקן, מכל הזנים, פה תחת הדגל של חב"ד כולם מסתובבים, ואני רואה את העיון שלהם בספרים וההתרשמות, זה ממש מי שלא מתרגש אז יש לו כנראה לב של אבן, באמת ממש מתרגש,

נו אז בטוח שבלימוד של אדה"ז בשו"ע שתזכה אתה באמת להוביל אותנו ביחד עם הרבי עם כולם לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש.

שמעון מלכיאלי

 

*****

 

לכבוד מערכת תפארת רפאל היקרים

ברצוני להודות לכם מקרב לב על פעילותכם הכבירה וקודם כל כאמור, דהפירוש של השו"ע כ"כ מפורט ומובן ונכון ע"פ הפשט. באמת א מחיה ושנית, האווירה במבחן הייתה מרומם ונכבד, וזהו כבוד התורה אמיתי. באמת בהרגשה שהבני-תורה הם מכובדים.

תודה רבה וכל טוב

ניסן צבי מאשעל

 

*****

 

שלום וברכה

ראשית יישר כח עצום על המבצע והמבחן המיוחד. החכמתי ממנו רבות.

ושוב תודה גדולה מאוד על הכל.

בכבוד רב, אליעזר זוננפלד

 

*****

 

לכבוד הרה"ג וכו' הרב אברהם אלאשווילי

יישר כח על כל הפעולות הברוכות להנחלת שולחן ערוך אדמו"ר הזקן לציבור.

אני יכול לומר עלי ועל כל כמה אברכים שאני מכיר – שכמעט כל הידע שלנו 
בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן נזקף לזכות כת"ר.

תודה רבה!

בברכה
ישראל מעטוף

 

*****

 

ברצוני להודות לרב על המבחנים השנתיים, אני מרגיש אותם בהנהגת ההלכה היום יומית שלי, וזה כמובן נפלא יותר מכל מלגה.

כמו כן על המלגות שקבלתי בעבר, ועל המבחן הנוכחי אני מודה לכם, זה באמת עוזר.

וכן ברצוני לנצל הזדמנות זו להודות על החידוש בתורת אדה"ז,  במבצע שהיה לפני כמה שנים, שגרמתם לי לכתוב והבאתם לי עליו מלגה, עד אז לא כתבתי כלום...

ולסיכום אברך את כבודו ואת הספונסר, בכל מילי דמיטב, בעל ההילולא דכ"ד טבת יפעל להצלחתכם בהרחבה גדולה בגו"ר, ומרובה מידה טובה כו' וכשם שאתם מגשימים את רצונו, מפיצים מעיינותיו ומרחיבים פעלו, יותן לכם ויתגשמו רצונותיכם ויגדל מפעלכם מתוך בריות נכונה ונהורא מעליא.

אלישע גולדובסקי

 

*****

 

לכבוד הרה"ג הרב אברהם אלאשוילי שליט"א

אחר רוב תודות על המפעל האדיר של מבחני שולחן ערוך אדמו"ר הזקן שבזכותו למדתי להעמיק יותר ויותר בדברי שולחן ערוך הרב [גם בשאר מקומות].

ישראל הלוי אורזל

 

*****

 

שלום וברכה

ראשית, ישר כח על תוכנית הלימוד החשובה והמושקעת, ועל המבחן ברמה הגבוהה שגורם לכולנו ללמוד ולהעמיק בתורתו הגדולה והרחבה של אדמוה"ז.

 

ישר כח וכל טוב

אליעד קורנברג

 

 

 
הוסף תגובה