אודות

חיבור שו"ע הרב

שו"ע הרב נתחבר ע"י רבנו הזקן בשנת תקל"א-ב בציוויו הישיר של רבו המגיד ממעזריטש נ"ע. חיבור השו"ע על חלק או"ח כולו נמשך במשך כשנתיים. כמו כן חיבר רבנו הזקן חיבור על כל חלק יו"ד.

לצערנו הרב כתי"ק של שו"ע רבנו נשרף בשריפה הגדולה בליאדי בשנת תק"ע, ומה שנשאר זהו רק כת"י המעתיקים, ואי לכך שו"ע הרב כפי שהיא לפנינו אינה שלימה.

שו"ע הרב לא נדפס בחייו של רבנו הזקן, אלא נדפסו ע"י בניו לאחר פטירתו, הדפסת השו"ע החלה בשנת תקע"ד ונסתיימה בשנת תקע"ו.

 

לדברי הערכה מגדולי ישראל על מעלותיו של שולחן ערוך הרב: לחץ כאן

למאמרים בענין חיבור שולחן ערוך הרב: לחץ כאן
הוסף תגובה