אודות

הרב אברהם אלאשוילי

הרב אלאשוילי

הרב אברהם אלאשוילי בנו של רבי חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל (שהיה רבה הראשי של יהדות גרוזיה במשך עשרות שנים), נולד בגרוזיה בכפר קולאשי, בגיל שבע וחצי עלה לאה"ק, והתיישב בשכונת חב"ד בעיר לוד, בוגר ישיבות חב"ד לוד, כפ"ח וחצר הרבי מליובאוויטש. לאחר נישואיו, בשנים תשמ"ה-תשמ"ח למד בכולל לעולי גרוזיה בלוד, בראשות הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, רבו של כפ"ח, ממנו ינק את החיבה לשו"ע אדמו"ר הזקן.

במשך שנות לימודו בכולל עבר את מבחני ההסמכה לרבנות בהצלחה ב'היכל שלמה' בירושלים. וכן מבחני הסמכה לדיינות בעניני סידור גיטין ע"י הרב אליעזר ולדנברג (בעל ציץ אליעזר) וע"י הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

בשנים תשמ"ט-תשנ"ד התחיל לעסוק בהוצאה לאור במסגרת מכון 'אהלי שם', בראשות הרב אליהו יוחנן גור אריה שליט"א, שם הוציא לאור את הספרים: קיצור הלכות משו"ע אדה"ז הל' שבת חלק א (יחד עם ידידו הרב יעקב שי' הורביץ). וכן שולחן המלך ג' חלקים (הערות וביאורים בשו"ע אדה"ז ע"פ שיחות כ"ק אדמו"ר זי"ע). כמו כן היה מצוות העורכים של קבצי "אהלי שם" ט' חלקים.

ואח"כ החל לעסוק בהוצאה לאור במסגרת עצמאית בשם "מכון הספר":

בשנת תשנ"ח הוציא לאור הלכות תלמוד-תורה לאדמו"ר הזקן עם מקורות וציונים.

בשנת תשנ"ט הוציא לאור חיבור מיוחד על ספר התניא בשם "תניא מבואר", והוא ביאור קצר ומתומצת על ספר התניא עם מקורות וציונים, הספר זכה להצלחה רבה והתקבל בברכה בכל החוגים.  

בשנת תש"ס הוציא לאור את הספר החשוב חשבונו של עולם בעריכה משותפת יחד עם ידידו ר' בנימין שי' ליפקין. הספר דן בתקופה של המתח המשיחי בחב"ד בשנים תשנ"א-תשנ"ב.

בשנים תשנ"ט-תשס"ה, נמנה עם צוות העורכים של המפעל הגדול והוא: ההדרת שו"ע אדמו"ר הזקן, הוצאה חדשה של שוע"ר עם מקורות וציונים ופיענוחים (יחד עם העורך הראשי, הרב שלום בער שי' לוין, מנהל ספריית כ"ק אדמו"ר זי"ע).

בשנת תשס"ו הוציא לאור את "סדר ברה"נ" לאדה"ז עם ביאורים, מקורות וציונים. ובשנת תשע"ד צירף לזה גם את" סדר נט"י לסעודה". 

בין לבין פירסם מאמרים רבים בהלכה בבמות שונות, מאמרים אלו קובצו יחד בספר "מגילת ספר". וכן עסק בהוצאה לאור של חוברות, כמו מאמר ביאור מאמר "איתא במדרש תילים". וכן הל' ת"ת להרמב"ם מבואר, עם מקורות וציונים. ועוד.

אין ספק שגולת הכותרת של ספרי הרב אלאשוילי הוא סדרת הספרים "תורה ופירושה - אשל אברהם", על חמשה חומשי תורה, הכוללים את פירוש אונקלוס, רש"י וליקוטי רמב"ם על התורה, עם ביאור שיטתי קצר ומתומצת ע"י הרב אלאשוילי. הספרים יצאו לאור בשנים תשס"ז-תשע"ב.

הרב אלאשוילי מתכנן להוציא לאור עוד ספרים רבים וחשובים במסגרת ההוצאה לאור של "מכון הספר – תפארת רפאל".

וכן ברצונו לפתח את האתר "שולחן הרב", כדי שאתר זה יהיה תל תלפיות לכל הענינים הנוגעים בשו"ע הרב.
הוסף תגובה