שאלות ותשובות

מתי היחיד צריך לכפול 'ה' אלקיכם אמת'?

כז אדר א התשעד |
הוסף תגובה