תגית: שיעורים

ט"ו בשבט

מאת: הרב אלאשוילי

דיני קדימה בפירות

להמשך הקריאה ←

סעודת פורים שנמשכה בלילה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סי' קפח סעי' יז

להמשך הקריאה ←

ברכת שהחיינו בקריאת המגילה ביום

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

פסקי הסידור, 'סדר קריאת המגילה'

להמשך הקריאה ←

האם צריך להבין את המגילה?

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סי' קפה סעי' א,ב

להמשך הקריאה ←

סיפור יציאת מצרים

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

הגדה של פסח - כ"ק אדמו"ר זי"ע

להמשך הקריאה ←

סי' רעג - קידוש במקום סעודה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א,ה, ז, ח, ט

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1 2 3 4