הלכות פסח

סיפור יציאת מצרים

מאת: הרב אברהם אלאשוילי


תגובות

   #
   מנחם מענדל ז.14/04/2014

   בנוגע למה שהקשה השואל (10:57) על תירוץ כ"ק אדמו"ר זי"ע בהגדה שהסיפור ביציאת מצרים אין לה שיעור ולכן לא מברכים עליה דלכאורה ה"ה בתלמוד תורה?
   לכאורה התירוץ פשוט: בת"ת יש שיעור באמת ולכן היו שלמדו כל התורה כולה, ויש ענין נוסף של "והגית". כמבואר באריכות במאמר וקבל היהודים תשי"א ו’הדרן’ תשמ"ה (מוגהים).

   (שלח תגובה)


הוסף תגובה