הלכות שבת

סי' רעג - קידוש במקום סעודה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי


תגובות

   #
   moishe liberow04/03/2014
   shulchan aruch

   הלוואי שהייתה אפשרות באתר שיהיה בעצם את כל הספר עם הפורמט בעמוד כדי לראות וללמוד

   (שלח תגובה)
   #
   בן זכאי04/03/2014
   שאלה

   בסעיף ט: "כגון בקידוש שבבית הכנסת, או מילה, ואין שם קטן להשקותו מכוס של ברכה, ישתה גדול רביעית שלמה"
   מה הכוונה במילה שצריך לשתות רביעית שלמה? הרי קידוש במקום סעודה זה רק בקידוש של שבת ולא במילה?

   (שלח תגובה)
   #
   הרב אלאשוילי04/03/2014
   תשובה

   מדובר על ברית מילה בשבת.

   (שלח תגובה)
   #
   משה28/04/2014

   הבאת המצה והמרור הוא לפני הקידוש?!!

   (שלח תגובה)
   #
   הרב אלאשוילי07/10/2014
   תשובה

   בהחלט.

   (שלח תגובה)
   #
   מנחם מענדל13/03/2015
   כזית לקידוש במקום סעודה

   1 האם הכזית של מזונות שאוכלים כדי לקבוע הסעודה, צריך ליהיות באופן שאפשר לקבוע סעודה בזה ולעשות ברהמ’’ז או אפי’ מזונות שלא חייבים אף פעם בברהמ’’ז כמו מבושלים וכדו’ ג’’כ קובע סעודה
   2 האם הכזית של מזונות שאוכלים כדי לקבוע הסעודה, צריך שיהי עם כוונה כדי לצאת י’’’ח שזה הסעודה (כמו הכוס של קידוש ברבעית) או לא?

   (שלח תגובה)
   #
   הרב אלאשוילי13/03/2015
   תשובה

   1. גם מיני דגן מבושלים נחשבים סעודה במקום סעודה. 2. העיקר האכילה.

   (שלח תגובה)
   #
   אברהם25/10/2016
   מה מקור רבנו כשהוא אומר הגאונים

   שלום רב

   האם אתם יודעים מה מקור רבנו כשהוא אומר

   הורו הגאונים שזה שאמרו חכמים אין קידוש אלא במקום סעודה, אין צריך שיגמור שם כל סעודתו, אלא אפילו אם אכל כזית, או אפילו כזית מחמשת המינים שמברכים עליהם בורא מיני מזונות, או ששתה רביעית יין מלבד כוס הקידוש, יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה, ויכול לאכול אח"כ הסעודה במקום אחר, בין מיד בין לאחר זמן, ואינו צריך לברך על הכוס קודם אותה סעודה, בין בלילה בין ביום, שכיון שכבר יצא ידי קידוש במקום סעודה, הרי סעודה זו האחרת דומה לסעודה שלישית של שבת שאין צריך לברך על הכוס לפניה:

   איזה גאון אומר את זה ?

   (שלח תגובה)
   #
   מערכת האתר26/10/2016
   תשובה

   תשובה לשאלתך מופיעה כאן:
   http://forumharav.com/viewtopic.php?f=4&t=655

   (שלח תגובה)
   #
   מיכאל12/09/2017
   הפסק לצורך הסעודה

   במשנ"ב סקי"ד כותב שהפסק לצורך הסעודה (כגון שיצא לנטילת ידיים לחדר אחר, שכן יציאה חשיב הפסק כמ"ש רבינו בסי’ רעא בקו"א) נראה שלא חשיב הפסק, ולא צריך לקדש שוב. האם ניתן להבין מלשון אדה"ז אם דברי המשנ"ב מתאימים לשיטתו או לא? ונפק"מ, אם לאחר קידוש יצא ליטול ידיים בחדר אחר, אם צריך לעשות שוב קידוש, או לא?

   (שלח תגובה)
   #
   מערכת האתר24/09/2017
   תשובה

   תשובה לשאלתך מופיעה כאן:
   http://forumharav.com/viewtopic.php?f=4&t=842

   (שלח תגובה)


הוסף תגובה