תגית: פסח

מבוא לקונטרס סדר מכירת חמץ

מאת: הרב שלום דובער לוין

להמשך הקריאה ←

סיפור יציאת מצרים

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

הגדה של פסח - כ"ק אדמו"ר זי"ע

להמשך הקריאה ←

מניין המצוות בהלכות פסח

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

להמשך הקריאה ←

מבחן בהלכות פסח

סימנים תכט-תלה, תמה-תמו, תסח-תצד

להמשך הקריאה ←

מכירת חמץ

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סי' תמח, סדר מכירת חמץ

להמשך הקריאה ←

גדר ביטול חמץ

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סי' תלא, תלג, תלד

להמשך הקריאה ←

'חצי שיעור' ב'בל יראה ובל ימצא'

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סי' תמב, תמו

להמשך הקריאה ←

בדין נתהפך בכזית בכדי אכילת פרס

מאת: הרב מנחם מענדל קפלן

כזית איסור המתערב באכילת פרס מהיתר ונותן בו טעם, מתהפך ההיתר להיות כגופו של האיסור, וכן הדין בעיסה מקמח חיטה המעורב עם קמח קטניות, דהוי הכל כקמח חיטה וכשר למצה * משמעות סותרת בדברי רבינו בנתהפך, אי הגורם הוא שיעור כזית בכדי אכילת פרס, ונתינת טעם הוא תנאי, או להיפך * קושיית המקו"ח דא"כ גם המבשל מצה בירקות יצא יד"ח * עוד קשה מדוע גבי תערובת מורסן בקמח לא ס"ל נתהפך * ביאור גדר נתהפך לדעת רבינו

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1 2