שונות

שו"ע הרב - הלכות פסח

הלכות פסח - PDF וטקסט | הגדה של פסח עם לקוטי טעמים מנהגים ובאורים מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע | הגהות על שו"ע הל’ פסח | הערות וציונים להלכות ליל הסדר | הערות לשו"ע אדה"ז הל’ פסח | חול המועד כהלכתו | סדר מכירת חמץ עם ביאור | שלחן המלך | שלחן הפסח

להמשך הקריאה ←

שלושת השבועות

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

להמשך הקריאה ←

ניצוצי רבי

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

חיבה יתרה רחש רבנו לשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, וכונה על-ידו "פוסק הדור" * חידושים וביאורים נפלאים מדיוקים בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן * פסק בהלכות מעשר, הנלמד מהלכות תלמוד-תורה, וחיוב לימוד התורה ממנהגו של הילל – לעמלים לפרנסתם * את שולחנו ייעד אדמו"ר הזקן לכל, וכשהוא כותב "ירא שמים יחמיר על עצמו" – הכוונה לכל אחד ואחד

להמשך הקריאה ←

רב שיח

רב שיח עם שלושת עורכי המהדורה החדשה של שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, הרב שלום דובער לוין, הרב אברהם אלאשווילי והרב יצחק וילהלם, על העבודה המרובה שהושקעה במהדורה זאת, במשך שמונה שנים תמימות, על הנסיבות שהביאו לפרויקט חשוב זה, על התגליות במשך העבודה, ועל מעלותיה המיוחדות שבמהדורה זו

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1 2