תגית: הפסק

עניית אמן למסיים ברכה עם הש"ץ

מאת: הרב יואב למברג

סתירה במג"א בעניין עניית אמן למסיים ברכה עם הש"ץ * תירוצי המפרשים * סתירה הנ"ל בדברי רבנו * הקושי ליישב תירוץ המפרשים בדברי רבינו * חקירה בגדר המסיים ברכה עם הש"ץ * הבנה חדשה וישרה בדעת המג"א לדברי רבינו * נפק"מ לדינא

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1