תגית: ברכות הנהנין

דין עיקר וטפל בתערובת שני מינים ללא בישול

מאת: הרב מאיר מזרחי

תערובת שני מינים ושניהם עיקר אזלינן בתר הרוב, ולהלן כתב רבינו דדוקא כשנתבשלו יחד * יש שפירשו דלזה כיון רבינו לעיל, ודוחק * מחלק בין תערובת שני מיני מאכל לתערובת מאכל ומשקה דבעינן בישול * מביא עוד פוסקים שלמדו כן * מבאר מש"כ רבינו דתערובת דבש במינים אחרים בעינן בישול * טעם החילוק בתערובת משקה ומאכל

להמשך הקריאה ←

ברכת פירות הגדלים מגזע העץ

מאת: הרב יהודה לייב נחמנסון

פירות הגדלים מגזע העץ ברכתם האדמה * קצה"ש מוכיח דזהו דווקא בעצים נמוכים ורכים * דחיית הוכחותיו * נפק"מ בברכת פרי הפפאיה

להמשך הקריאה ←

מבחן כ"ד טבת תשע"ג

גלריית תמונות ממבחן על 'סדר ברכות הנהנין' - כ"ד טבת תשע"ג, שנערך בבית-כנסת 'תפארת אהרן' לוד.

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1