תגית: אמירה לנכרי

רמיזה לגוי בשבת ובערב שבת

מאת: הרב ישראל ארי' ליב רבינוביץ

איסור הרמיזה לנכרי לעשות מלאכה * ספק הפרמ"ג אי מותר עפ"ז לומר לו בחול "למה לא עשית דבר פלוני בשבת" * חידוש רבנו דשרי לפי שאין באמירה זו רמז ציווי * ביאור הטעם לשיטת רבנו שרק בחול שרי אמירה זו, ולא בשבת

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1