הלכתא כרב

מצות עשה לברך אחר אכילת המזון - קטע משיחת כ״ק אדמו״ר - מוצש״ק פ׳ וארא תשל״ט

ב סיון התשעו |
הוסף תגובה