הלכתא כרב

כוונה בהנחת תפילין - קטע משיחת כ"ק אדמו"ר - י"א שבט תשכ"ח

י שבט התשעו |
הוסף תגובה