הלכתא כרב

פרשת הקרבנות קודם התפילה - קטע משיחת כ״ק אדמו״ר - יו״ד שבט תשכ״ו

כ חשון התשעו |
הוסף תגובה