לימוד בחברותא

הדלקת נרות שבת

יב חשון התשעה |


תגובות

   #
   ch che13/11/2014
   הדלקת נרות במקום שאסור

   שלום איך אישה בבית רפואה מדליקה ומברכת (שאסור בצרפת לפחות) והאם גם הבעל ידליק בביתו ועם הברכה .
   תודה ותמשיכו ללמד באופן מעשי לימינו.

   (שלח תגובה)
   #
   יעקב13/11/2014
   אשה שלא הדליקה נרות

   שלום וברכה!

   אני שליח וזה מה שקרה בשבוע שעבר.

   משפחה מאנ"ש יצאו מהבית בעש"ק ללכת לאיזה בית מלון כדי להיות קרוב לבית חב"ד בו יתקיים בר מצוה של חבר משפחה.
   הי’ הרבה תנועה והגיעו לבית מלון 10 דקות לפני השבת. נתנו את הנרות לא’ שיסדר אותם בחדר בו יאכלו סעודת שבת. כשהאשה הגיע לחדר אוכל לא מצאה את הנרות. הי’ לחץ גדול, ולא מצאו את הנרות עד לאחר השקיעה. האשה לא הדליקה נש"ק. מה עלי’ לעשות מכאן ולהבא? האם היא צריכה להדליק עוד נר כל שבת לעולם ועד? האם יש מה שהוא אחר שהרבי אמר בנושא הזה?

   תודה מראש

   יעקב

   (שלח תגובה)
   #
   הרב אלאשוילי13/11/2014
   הדלקה בבית רפואה

   במקומות שאוסרים להדליק ניתן לצאת י"ח בהדלקת חשמל בלי ברכה. כמובן הבעל צריך להדליק בבית עם ברכה.

   (שלח תגובה)
   #
   הרב אלאשוילי13/11/2014
   מי של הדליקה נרות שבת

   כיון שהדבר אירע באונס אינה צריכה להוסיף על מספר נרות שבת שהיא רגילה להדליק.

   (שלח תגובה)


הוסף תגובה