שונות

שו"ע הרב - הלכות חג השבועות

סימן תצד - PDF / טקסט

תלת מימד עם פיענוח מ"מ וציונים

***

 

שולחן המלך, הערות ובאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן, מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעריכת הר"ר אברהם אלאשווילי, כפר חב"ד תשנ"א-ה.

סימן תצד
הוסף תגובה