הלכות ספירת העומר

המותר והאסור בימי ספירת העומר

מאת: הרב אברהם אלאשוילי


תגובות

   #
   ש כהן09/05/2014
   בהערכה רבה

   יישר כח גדול תזכה להגדיל תורה ולהאדירה

   (שלח תגובה)
   #
   לוי ה.09/05/2014
   כמה הערות

   שלום, יפה מאוד החידוש הזה של שיעורים קצרים וקולעים. לחביבותא דמילתא האזנתי והיות והדברים הנ"ל ושלעתיד מפורסמים לאנשים רבים ראיתי צורך להעיר:

   1. היכן כתוב בסוטה שיקדמנו אחר ברחמים - על ידי תפילה ? בתחילת המסכת מוזכר בתוספות הדין ממסכת אחרת שמא יקדמנו אחר אך ללא כל ביאור נוסף. יש בעניין מכתב מהרבי שבו מוזכרים כמה דעות בעניין זה.

   2. "שמחות יתירות" בא כהמשך לסעודת מרעות, שסעודת הרשות לא תכלול ריקודים ולא שמחות יתירות. אם הכוונה בשמחות יתירות היא גם לשירה, כי גם שירה מביאה לשמחה, הרי אין כל הגבלה שהאיסור הוא רק כשהשירה מביאה לריקוד. אם השירה מביאה לריקוד זה נכלל באיסור הריקוד (ומסתמא זה מה שאמר הר’ אוירבך שציטטת) ולא בשמחות יתירות. מה שכן, האיסור הוא רק כשהשירה היא עניין של שמחה, אך ניגונים המביאים לידי רצינות וכובד ראש אין כל חשש. וכך יש לחלק בשמיעת שירה: אם היא מביאה את האדם לשמחה, אם היא להעביר את הזמן וכדומה

   הצלחה רבה בפרוייקט חדש זה

   (שלח תגובה)
   #
   הרב אלאשוילי09/05/2014
   תשובה

   1) אכן זה לא מופיע בסוטה, אבל זה מופיע במועד קטן יח, ב.

   2) אם הבנתי נכון את הערתך, הנך רוצה לומר שרק שירים המביאים לידי כובד ראש מותרים, מה שאין כן שאר שירים. אבל לענ"ד אין זה מוכח מהלשון "שמחות יתרות", שהרי מדובר ב"שמחת מרעות" כלומר באירוע של שמחה, שזה מותר, ועל זה הוא מזהיר שאין להוסיף על זה שמחות יתרות", כלומר שלא להוסיף בשמחה ע"י שירים המביאים לשמחה מעבר לשמחה הרגילה, ולאו דוקא שצריך להיות כובד ראש.

   (שלח תגובה)


הוסף תגובה