הלכות שבת

סי' רצט - איסור אכילה קודם הבדלה

כו אדר א התשעד |
הוסף תגובה