הלכות שבת

סי' רצו - הבדלה בבית-הכנסת ובבית

מאת: הרב אברהם אלאשוילי
הוסף תגובה