הלכות שבת

סי' רצא - סעודה שלישית

מאת: הרב אברהם אלאשוילי
הוסף תגובה