הלכות שבת

סי' רעג - הוצאת אחרים ידי חובת קידוש

מאת: הרב אברהם אלאשוילי
הוסף תגובה