תגית: שבת

קיצור הלכות שבת - ב

קיצור מלאכות שבת - הוצאה והכנסה / מלבן / קורע / תופר / מכה בפטיש / ממחק / בונה וסותר / מחתך / אוהל / צידה / שחיטה / קושר ומתיר / בישול / בורר / מרקד / זורה / דש / מוליד / צובע / מעבד / טוחן / לש / זורע וחורש / תולש / גוזז / כותב מוחק / משרטט / מעמר

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1 2 3