’הערות וביאורים’ על הלכות חג השבועות

למעבר למדור 'הערות וביאורים' על הלכות חג השבועות (אורח חיים חלק ג, סימן תצד) - לחץ כאן