מקבץ הלכות לכבוד חג השבועות

חג השבועות ומתן תורה

 

תספורת בערב החג

 

איסור הכנה משבת ליום טוב

 

טלטול שאריות הנרות

 

הדלקת נרות

 

סעודות החג

 

שמחת יום טוב

 

תיקון ליל שבועות

 

גדר ׳חציו לכם׳ לשיטת אדה״ז