סעיף ג - 910 [גליון]

קידוש בין שעה שש לשבע בליל שבת [גליון]

הרב יהודה לייב גראנער

מזכיר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג1 בכל ימות החורף להמתין עד השעה שבע, ורק אז קידש את השבת.

הרבי לא הסכים לדעת אלה שסוברים שעפ"י חשבון של שעות זמניות - אפשרי שיהי' הזמן בין חמש וארבעים רגעים עד שש וארבעים רגעים, ודעתו הק' הייתה, שבכל ימות החורף הזמן הוא בין שעה שש לשבע.

 


 

1) מחודש שבט תשמ"ח שאז הי' ב770, (במשך השנים שלפני זה, הי' יוצא מ770 בשעה יותר מאוחרת).