שו״ת פסח

לקט שאלות ותשובות

בהלכות פסח

 

לשליחת שאלה: לחץ כאן

 

 1. האם אפשר למכור את כל הארונות לגוי ובכך להימנע מניקיון לפסח?
 2. מכירת כלי חמץ לגוי
 3. מהותה של בדיקת חמץ
 4. טעם בדיקת חמץ בלילה
 5. בדיקת חמץ מיד בצאת הכוכבים?
 6. האם צריך לבדוק חמץ בתיבת דואר?
 7. שאלה בבדיקת חמץ – סי' תלג ס"ז
 8. האם צריך לבדוק חדר או ארון שמוכרים לגוי?
 9. האם צריך לכבות את האור בבדיקת חמץ?
 10. האם בן ראשון לאחר בת צריך להתענות תענית בכורות?
 11. מהם ההבדלים בין פסח רגיל לפסח שחל להיות בשבת?
 12. קידוש על הכוס הראשונה כשכמה מקדשים
 13. כמה זה שיעור רביעית?
 14. שיעור הזמן של כדי אכילת פרס
 15. אכילת מצה עם ציורים בשבת
 16. לחם משנה
 17. "כל מי שפטור מהסיבה ומיסב הרי זה נקרא הדיוט" (שוע"ר סי' תעב סי"ג) - על מי קאי הלכה זו?
 18. מה הכוונה "שיהי' מקצת הזה רוב המצה" שכתוב בסי' תעג סל"ה?
 19. האם מותר לעשות כדור מהחריין של המרור בשבת?
 20. שאלה בסי' תעד ס"א
 21. ברכה אחרונה על היין
 22. האם חומרות שנוהגים בפסח נחשבים כנדר?
 23. האם יש בחב"ד חומרא לא לאכול שום בפסח?
 24. האם מותר לעשן בפסח?
 25. מה עדיף להאכיל ילד, קטניות או שרויה?
 26. קטניות שלא דרך אכילה
 27. האם חילבה זה קטניות?
 28. האם מותר לאכול קטניות שלא באו במגע עם מים?
 29. סתירה בענין מצה שרויה?
 30. זקן או חולה שמקפיד על מצה שרויה, האם יכול לאכול מצה מרוחה בפרי?
 31. ביעור בקבוק משקה שנמצא בפסח
 32. האם צריכים לשתות יין כל יום מימי חול המועד?
 33. האם מותר לעשות עגילים בחול המועד?
 34. לחם משנה בסעודת משיח
 35. מתי ניתן לאכול מצה שרויה בארץ ישראל?
 36. שאלות שונות בהלכות פסח
 37. חמץ שעבר עליו הפסח
 38. חמץ אחרי פסח שנמכר ללא ערב קבלן
 39. ברכת האילנות, מנהג או הלכה?