אורח חיים - חלק ד

הלכות ראש השנה

סימן תקפט מתוקן

סימנים תקצ, תקצב מבוארים
הוסף תגובה