שו"ע הרב

שו"ע הרב - מהדורה חדשה

חלק א - אורח חיים - PDF / טקסטקונטרס אחרון.

חלק ב - אורח חיים (שבת) - PDF / טקסטקונטרס אחרון.

חלק ג - אורח חיים - (פסח) - PDF / טקסטקונטרס אחרון.

חלק ד - אורח חיים (יו"ט, ר"ה, יו"כ, סוכה ולולב) - PDF / טקסט. קונטרס אחרון.

חלק ה - יורה דעה - PDF / טקסטקונטרס אחרון.

חלק ו - חושן משפט - PDFטקסטקונטרס אחרון.

מפתח ענינים - טקסט.

 
הוסף תגובה